Pławnica

Realizacja RCS Nieruchomości

Adres:

Pławnica

Rodzaj:

Działka

Rok projektu:

2021

Powierzchnia:

10,000 m. kw.

ROI:

50%

Grunt posiadający pierwotnie niewielki potencjał komercyjny skierowany w stronę wykorzystania rolniczego ( z naciskiem na wypas zwierząt lub pozyskiwanie siana ze względu na kiepską klasę ziemi ) został przekształcony w grunt przeznaczony pod zabudowę, nadając w praktyce działkom wartość gruntów budowlanych. Zabiegi marketingowe oraz techniczne na miejscu pozwoliły z okolicy o niewielkim potencjale turystycznym stworzyć pożądaną lokalizację pod zabudowę rekreacyjną i letniskową.

16.69380

50.28640

Proces

Realizacja projektu

Wyzwanie
plusminus

Sprzedaż działek o przeznaczeniu rolnym w niezbyt atrakcyjnej lokalizacji ( daleko od aglomeracji miejskiej, a także z niewielkim potencjałem turystyczno-rekreacyjnym ). Grunty dodatkowo nie były użytkowane rolniczo od ponad 10 lat co w konsekwencji doprowadziło do ich przekształcenia w nieużytki.

Podejście
plusminus

Pierwszym krokiem było uzyskanie od właściciela pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed wszystkimi instytucjami oraz urzędami, a także do negocjowania cen z zainteresowanymi i reprezentowaniem właściciela przed notariuszem podczas sprzedaży nieruchomości. Umożliwiło to skrócenie czasu potrzebnego na dostosowanie gruntu do procesu sprzedaży. W drugim kroku określono profil klienta docelowego jakim będą osoby chcące wykorzystać ustronność miejsca do wypoczynku i relaksu W kroku trzecim zlecono wykoszenie oraz wykarczowanie trawy oraz wszelkiego rodzaju samosiejek, które wyrosły na działkach z jednoczesnym wyeksponowaniem istniejącego już w tym miejscu starodrzewia. Dzięki temu zabiegowi okolica nabrała sielankowego charakteru zachęcającego do relaksu, szczególnie dla osób spragnionych kontaktu z naturą. Zlecono również poprawę stanu dróg gruntowych przylegających do działek, dzięki czemu stały się nieprzejezdne dla samochodów osobowych W kroku czwartym wystąpiono w imieniu właściciela do Urzędu Gminy o wydanie warunków zabudowy dla wszystkich działek objętych zleceniem, tym samym przekształcając w praktyce rolę w działki przeznaczone pod zabudowę ( realny wzrost wartości gruntu ). W kroku piątym dzięki odpowiedniej akcji marketingowej rozpoczęto komercjalizację gruntów.

Rezultat
plusminus

Wzrost wartości nieruchomości o ok 50% w stosunku do ceny bazowej pomimo nakładów na prace przygotowawcze, sprawna sprzedaż dzięki wykazaniu potencjału miejsca (połowa sprzedanych działek w ciągu 6 miesięcy), dotarcie do szerokiego grona zainteresowanych klientów dzięki skutecznej akcji marketingowej.

No items found.