Uzyskaj darmowe świadectwo energetyczne

Wypełnij wniosek online i oszczędź do 1500 PLN uzyskując świadectwo charakterystyki energetycznej w ciągu 24h całkowicie za darmo!

Jak wygląda proces?

Współpracując z RCS Nieruchomości uzyskasz darmowy certyfikat wykonany przez specjalistę z uprawnieniami do opracowania świadectw charakterystyki energetycznej.

Uzupełnij formularz

Wybierz rodzaj nieruchomości i na tej podstawie wypełnij formularz wraz z wymaganymi załączniki. To pozwoli naszemu specjaliście wydać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Podpisz umowę

Po uzupełnieniu formularza otrzymasz od nas umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami do podpisu cyfrowego prosto na Twój adres e-mail.

Otrzymaj certyfikat

W ciągu 24h nasz specjalista przygotuje certyfikat energetyczny, wyśle go na Twój adres e-mail oraz automatycznie złoży w Centralnym Rejestrze Charakterystki Energetycznej Budynków.

Do czego potrzebujesz świadectwo energetyczne?

Sprzedaży lub wynajmu

Uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej wymagane jest przy zbyciu oraz wynajmie nieruchomości. Wynika z prawa europejskiego i nowelizacji zapisów prawa budowlanego.

Dofinansowania

Zdobądź certyfikat energetyczny, by być uprawnionym do programów dofinansowania takich jak "Moje Ciepło".

Uniknięcia grzywny

Uniknij niepotrzebnych kłopotów i grzywny do 5000 PLN dzięki posiadaniu aktualnego certyfikatu energetycznego swojej nieruchomości.

Zakończenia budowy

Planujesz zakończenie budowy? Certyfikat jest wymagany, aby zakończyć budowę i oddać nieruchomość do użytkowania.

Co mówią nasi klienci

Zyskaj darmowe świadectwo energetyczne!

Świadectwo od RCS Nieruchomości to ekspresowa realizacja, komfort oraz oszczędność nawet do 1500 PLN!

Wypełnij formularz

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest świadectwo energetyczne?
plusminus

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, które identyfikuje ilość energii wymaganej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z wykorzystaniem nieruchomości lub jego części. Odnosi się do energii potrzebnej na ogrzewanie, wentylację, dostarczanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie oraz oświetlenie w przypadku budynków niemieszkalnych.

Dlaczego potrzebuję świadectwo energetyczne?
plusminus

Posiadanie świadectwa energetycznego wymagane jest przez prawo Unii Europejskiej i znowelizowane prawo budowlane. Jego celem jest promowanie budownictwa, które jest efektywne energetycznie i promowanie świadomości oszczędności energetycznej nieruchomości.

Jakie informacje są potrzebne do uzyskania świadectwa energetycznego?
plusminus

Do uzyskania świadectwa energetycznego potrzebne są:
- dane adresowe nieruchomości,
- podstawowe informacje o nieruchomości takie jak powierzchnia użytkowa, ilość okien czy wysokość pomieszczeń,
- informacje o rodzaju ogrzewania, tj rodzaj kaloryferów czy informacje o izolacji instalacji grzewczej,
- informacje o rodzaju ogrzewania wody ciepłej,
- dodatkowej informacje, tj rodzaj wentylacji, zdjęcia budynku i rzut budynku.
Szczegółowy zakres danych możesz uzyskać zapoznając się z naszym formularzem.

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?
plusminus

Tak, świadectwo energetyczne jest obowiązkowe w przypadku zbycia lub wynajmu nieruchomości. Obowiązek wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 7 października 2022 roku, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku. Podstawą prawną są dyrektywy Unii Europejskiej nr 32010L0031 i 32018R1999.

Ile kosztuje uzyskanie certyfikatu energetycznego?
plusminus

W RCS Nieruchomości koszt uzyskania certyfikatu energetycznego zależy od wybranej opcji. Jeśli klient zdecyduje się na podpisanie umowy pośrednictwa to świadectwo energetyczne jest dostępne bez dodatkowych opłat. Jednakże, w sytuacji, gdy klient nie wyrazi chęci podpisania umowy to koszt uzyskania świadectwa energetycznego jest uzależniony od typu nieruchomości i wynosi do 1500 PLN brutto.

Czy świadectwo energetyczne jest wymagane dla wszystkich rodzajów nieruchomości?
plusminus

Świadectwo energetyczne jest wymagane dla nieruchomości, które są budynkiem lub będące częścią budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane w przypadku korzystania z nieruchomości "na własny użytek".

Jakie rodzaje nieruchomości zwolnione są ze sporządzenia certyfikatu?
plusminus

Z obowiązku sporządzenia certyfikatu energetycznego zwolnione są nieruchomości:
- podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
- przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
- mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
- wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
- gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2-rok).

Czy mogę użyć starego certyfikatu energetycznego do nowej transakcji?
plusminus

Świadectwo energetyczne możesz wykorzystywać zgodnie z terminem jego ważności. Świadectwa energetyczne uzyskane po 28 kwietnia 2023 roku mają ważność 10 lat. Świadectwa wykonane przed tą datą zachowują okres ważności na jaki zostały wystawione.

Czy mogę sprzedać nieruchomość bez świadectwa charakterystyki energetycznej?
plusminus

Nie, od 28 kwietnia 2023 roku wszystkie budynki mieszkalne i użytkowe oferowane na sprzedaż lub do wynajmu, wymagają świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jaką grzywnę mogę otrzymać za brak świadectwa energetycznego?
plusminus

Grzywna za brak świadectwa energetycznego budynków wynosi 5000 PLN. Fakt przekazania świadectwa zostanie odnotowany w akcie notarialnym. W razie nie wywiązania się z tego obowiązku notariusz pouczy zobowiązanego o karze grzywny.

Ile jest ważny certyfikat energetyczny?
plusminus

Świadectwo energetyczne wystawiane jest na okres 10 lat.

Czy certyfikat energetyczny może stracić ważność przed terminem?
plusminus

Tak, certyfikat energetyczny może stracić ważność przed terminem. Chociaż każdy certyfikat ma określony okres ważności, istnieją sytuacje, które mogą skutkować koniecznością ponownego przeprowadzenia audytu energetycznego przed upływem tego okresu. Przykładem takiej sytuacji może być przeprowadzenie robót budowlanych, w skutek których zmieni się charakterystyka energetyczna budynku lub jej części.

Kto może zlecić świadectwo energetyczne budynku?
plusminus

Dokonanie oceny energetycznej nieruchomości jest zadaniem powierzonym różnym podmiotom. Właściciel budynku lub jego zarządca są odpowiedzialni za zlecenie wykonania certyfikatu w przypadku sprzedaży czy też najmu obiektu. Osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu muszą to uczynić, jeśli chcą zbyć do tego prawa bądź wynająć lokal. Natomiast osoby ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mają taką odpowiedzialność podczas najmu lokalu. Dla inwestorów obowiązek ten pojawia się w momencie zakończeniu prac budowlanych lub składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanego obiektu.

Jakie czynniki wpływają na certyfikat energetyczny nieruchomości?
plusminus

Na certyfikat energetyczny ma wpływ m.in. powierzchnia użytkowa, wysokość pomieszczeń, rodzaj ogrzewania, rodzaj kaloryferów, ilość okien. Z pełną listę czynników możesz zapoznać się wypełniając nasz formularz.

Czy muszę mieć świadectwo energetyczne, jeśli sprzedaję/wynajmuję nieruchomość?
plusminus

Tak, musisz posiadać świadectwo energetyczne w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Nieruchomości, które są wyłączone z tego obowiązku opisaliśmy w odpowiedzi do innego pytania.

Jakie korzyści daje posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej?
plusminus

Poza uniknięciem grzywny w wysokości 5000 PLN, właściciel nieruchomości zobowiązany do posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej może starać się o dofinansowanie w ramach programu "Moje Ciepło".

W jakiej formie mogę przekazać świadectwo o charakterystyce energetycznej budynków?
plusminus

Po nowelizacji ustawy o prawie budowlanym świadectwo o charakterystyce energetycznej budynków można przekazać w formie pisemnej oraz elektronicznej. W obu przypadkach certyfikat energetyczny musi być opatrzony numerem nadanym w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej. W przypadku przekazania świadectwa w formie elektronicznej, dokument należy przesłać z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.