Świadectwo energetyczne 2023 - nowy obowiązek dla sprzedających i wynajmujących. Ile kosztuje certyfikat energetyczny mieszkania?

Zgodnie z najnowszymi, dostosowanymi do unijnych regulacji przepisami, od 28 kwietnia 2023 roku niemal każdy oddawany do użytkowania budynek musi posiadać tzw. świadectwo energetyczne. Certyfikat energetyczny potrzebny jest także przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości - nawet, jeśli chodzi jedynie o część budynku, tzn. mieszkanie lub lokal użytkowy. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, domu lub mieszkania - ile kosztuje i u kogo je wyrobić? W tym artykule zamieściliśmy odpowiedzi na większość pytań o świadectwo energetyczne 2023. Zapraszamy do lektury! 

Kogo dotyczą zmiany w przepisach? 

Najnowsze zmiany w przepisach dotykają przede wszystkim:

 • osoby budujące domy - które nie mogą zgłosić zakończenia prac budowlanych, ani uzyskać pozwoleń na użytkowanie, jeśli nie przedstawią wydanych świadectw energetycznych budynków;
 • deweloperów - którzy muszą wyrabiać certyfikaty energetyczne dla wszystkich mieszkań i lokali w realizowanych inwestycjach, a nie jak to było do tej pory, całych budynków.; 
 • osoby planujące sprzedaż lub wynajem nieruchomości - niezależnie od tego, czy chcą zbyć dom, czy mieszkanie lub lokal, zanim tego dokonają, muszą załatwić świadectwo charakterystyki energetycznej. Dodatkowo, w ofertach sprzedaży czy wynajmu, muszą podawać do publicznej wiadomości informacje z jego treści, a dokładniej - roczne zapotrzebowanie energetyczne, jakie wykazuje sprzedawana czy wynajmowana nieruchomość według dokumentu; 
 • osoby planujące skorzystanie z dotacji i dopłat na termomodernizację, np. z programu Moje Ciepło - świadectwo energetyczne budynku jest bowiem jednym z dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o tego typu dofinansowania.;

Certyfikat energetyczny - co to jest i jakie elementy powinien zawierać? 

Świadectwo charakterystyki energetycznej to znormalizowany dokument, który opisuje faktyczne zapotrzebowanie budynku lub jego części na energię potrzebną do jego ogrzania, wentylacji, klimatyzacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Świadectwo energetyczne, poza opisem nieruchomości, zawiera m.in. wartości wskaźników jej rocznego zapotrzebowania na energię końcową, użytkową i pierwotną nieodnawialną. Taki certyfikat energetyczny określa też, jaki jest udział odnawialnych źródeł energii w zapotrzebowaniu na energię końcową wykazywanym przez budynek lub jego część oraz jego stopień emisji CO2.

Format świadectwa energetycznego

Każdy certyfikat charakterystyki energetycznej jest zapisywany w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Znajduje się w nim także lista podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. W związku z tym, świadectwo energetyczne może być wydane w znormalizowanej wersji papierowej lub opatrzonej kwalifikowanym podpisem audytora wersji elektronicznej.

Okres ważności certyfikatu energetycznego

Certyfikat energetyczny mieszkania lub domu jest ważny przez okres 10 lat od dnia wystawienia. Jeśli świadectwo energetyczne zostało wydane przed 28 kwietnia 2023 roku, zachowuje ważność przez okres, na jaki zostało sporządzone. Dokument traci natomiast ważność w momencie, w którym w budynku wykonane zostaną prace mające wpływ na jego stopień zużycia energii, jak np. termomodernizacja. 

Od kiedy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego budynku oddawanego do użytkowania (lub jego części poddawanej sprzedaży czy najmowi) wprowadzono poprzez nowelizacje ustaw O charakterystyce energetycznej budynków i Prawo Budowlane zatwierdzone 19 września 2020 roku. Przepisy obowiązują od 28 kwietnia 2023 roku. Każdy, kto im podlega, a nie zdążył się do nich dostosować, może być narażony na naliczenie wysokich kar za niedopełnienie obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub jego części. 

Jaka kara za brak świadectwa energetycznego 2023?

Niedopełnienie wynikającego z nowego brzmienia przepisu obowiązku może słono kosztować. Osobom fizycznym i podmiotom prawnym, którzy nie dostosowały się do wymogu uzyskania certyfikatu energetycznego  mieszkania, lokalu użytkowego,  domu czy innego budynku, grozi kara grzywny w wysokości do 5000 zł. 

Kto musi mieć certyfikat energetyczny 2023? 

W myśl obowiązujących od kwietnia 2023 roku przepisów, świadectwo charakterystyki energetycznej muszą posiadać: 

 • wszystkie budynki oddawane do użytkowania po 28 kwietnia 2023 roku - świadectwo energetyczne budynku jest wymagane przy zawiadomieniu o zakończeniu prac budowlanych i niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nie dotyczy to budynków użytkowanych sezonowo (do 4 miesięcy w roku) oraz domów o powierzchni użytkowej do 70 m2 budowanych na tzw. zgłoszenie. 
 • budynki zbudowane w oparciu o projekty zatwierdzone po 19 września 2020 r. - według interpretacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego podlegają znowelizowanym przepisom. Nie jest przy tym istotne, czy zostały oddane do użytkowania po 28 kwietnia 2023 roku, czy jeszcze przed. 
 • budynki o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m², w których będą świadczone usługi na rzecz ludności - ich właściciele i zarządcy, są też zobowiązani do umieszczenia kopii ich certyfikatów energetycznych w ogólnodostępnych miejscach. 
 • wszystkie budynki lub ich części przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - certyfikat charakterystyki energetycznej mieszkania, domu czy innego budynku lub lokalu należy uwzględnić przy spisywaniu Aktu Notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości lub przekazać lokatorowi, który będzie ją wynajmował.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne mieszkania lub domu w 2023 roku?

Jak łatwo się domyślić, wymuszony przez przepisy popyt na certyfikaty charakterystyki energetycznej, znacząco wpłynął na koszty ich wydawania. W poprzednim roku, świadectwo energetyczne domu jednorodzinnego kosztowało około 500-600 złotych, a certyfikat energetyczny mieszkania można było załatwić już za 300, czy 400 zł. Obecnie, ceny rynkowe poszybowały w górę - świadectwo energetyczne mieszkania na sprzedaż lub wynajem nabywa się za ok. 600 zł, a to dla domu kosztuje nawet 1500 zł.

Chcesz sprzedać dom lub mieszkanie we Wrocławiu i okolicach, ale nie chcesz płacić za świadectwo energetyczne? Podejmij współpracę z RCS, a certyfikat energetyczny mieszkania czy domu, otrzymasz całkowicie za darmo!

Potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej dla Twojego domu lub mieszkania, jednak nie planujesz go sprzedać? Zgłoś się do nas, a pomożemy Ci uzyskać dokument.
Tylko u nas uzyskasz certyfikat energetyczny budynku całkowicie online w ciągu 24h!

Dowiedz się więcej na temat procedury wydawania darmowych świadectw energetycznych w RCS Nieruchomości. 

Kto może wydać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub jego części?

Świadectwa energetyczne mogą być wydawane jedynie przez uprawnione do tego celu podmioty. Zgodnie ze znowelizowaną treścią Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, o możliwość ich wydawania mogą ubiegać się tylko: 

 • osoby posiadające uprawnienia budowlane o nienagannej postawie obywatelskiej (posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niekarane za przestępstwa skarbowe, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi ORAZ/LUB
 • absolwenci studiów wyższych, którzy uzyskali tytuły zawodowe inżyniera, magistra inżyniera, inżyniera lub magistra inżyniera architekta (także krajobrazu) oraz inżyniera lub magistra inżyniera pożarnictwa.

W RCS Nieruchomości spełniamy wszystkie wymagania stawiane przez Ustawodawcę, co pozwala nam wydawać certyfikaty energetyczne tak dla klientów obsługiwanych w zakresie sprzedaży, czy wynajmu nieruchomości, jak i zewnętrznych. Zamów darmowe świadectwo charakterystyki energetycznej w RCS nieruchomości! 

Czy ustawodawca przewiduje kary dla nierzetelnych audytorów?

W obliczu ogromnego popytu na świadectwa energetyczne, w szczególności dla mieszkań i domów przeznaczonych do sprzedaży, na rynku pojawiło się wielu nierzetelnych audytorów wystawiających certyfikaty bez niezbędnych im do tego celu informacji i dokumentów. Na szczęście, dla takich audytorów Ustawodawca przewidział surowe kary, nie tylko o charakterze finansowym.

W RCS Nieruchomości podchodzimy do wystawiania świadectw energetycznych budynków i lokali w rzetelny sposób. Korzystając z naszych usług w tym zakresie, nie musisz obawiać się, że Twój certyfikat energetyczny mieszkania lub domu zostanie unieważniony.

Jakie dokumenty do wystawienia certyfikatu energetycznego przygotować i gdzie ich szukać? 

Do przygotowania dokumentu potrzebujemy od Ciebie kilku informacji. Świadectwo charakterystyki energetycznej online możemy wystawić na podstawie: 

 • aktualnego zdjęcia frontowego budynku - możesz je zrobić aparatem w telefonie
 • planu budynku lub lokalu uwzględniającego wymiary poszczególnych pomieszczeń - w przypadku domu wystarczy zazwyczaj projekt architektoniczno-budowlany
 • informacji o budowie stropów i ścian zewnętrznych, w tym grubości i technologii ocieplenia - uzyskasz je u zarządcy Twojej nieruchomości lub w projekcie architektoniczno-budowlanym; 
 • informacji o wysokości pomieszczeń - możesz ją zastąpić przekrojami z obiektu budowlanego; 
 • informacji o sposobie ogrzewania, tj. typie kotła grzewczego lub korzystaniu z ciepła miejskiego; 
 • informacji o sposobie podgrzewania wody, tj. korzystaniu z ciepła miejskiego, bojlera i urządzeń przepływowych; 
 • informacji o zamontowanej na stałe klimatyzacji - wraz z danymi użytkowanych urządzeń, spisanymi np. z dołączonych do nich instrukcji obsługi;
 • w przypadku lokalu mieszkalnego lub użytkowego - informacji o tym, co mieści się za jego ścianami zewnętrznymi (czy są to kolejne lokale/mieszkania, klatki schodowe, czy np. niepodlegające ogrzewaniu garaże i pomieszczenia gospodarcze); 
 • rachunków z ostatnich pełnych 2-3 lat użytkowania nieruchomości (opcjonalnie). 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące informacji, jakie powinieneś nam podać, lub problemy ze znalezieniem części dokumentów, skontaktuj się z Nami, a postaramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. 

Świadectwo energetyczne 2023 - podsumowanie 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który od 28 kwietnia 2023 roku muszą posiadać wszystkie nowe domy, budynki komercyjne oraz mieszkania i lokale deweloperskie, a także domy i mieszkania przeznaczone na sprzedaż i wynajem. Warto więc dostosować się do obowiązku jego posiadania - jeśli nie po to, by uniknąć wysokiej kary grzywny, to celem bezproblemowego załatwienia formalności związanych ze sprzedażą czy wynajmem.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o certyfikat energetyczny mieszkania na sprzedaż lub wynajem możesz znaleźć na naszej stronie informacyjnej.

Polecane artykuły