Jak pozbyć się uciążliwego najemcy?

Problem uciążliwego lokatora dotyczy wielu wynajmujących. Jest to zazwyczaj osoba, która ma podpisaną umowę najmu, jednak zalega z zapłatą czynszu. Właściciel lokalu ma wówczas prawo do odzyskania zajmowanego mieszkania, jednak droga ta jest dość trudna. Bardzo istotna jest w tym przypadku znajomość ustawy o ochronie praw lokatorskich, która podaje powody i uzasadnienie opuszczenia lokalu przez najemcę.

O czym mówi ustawa o ochronie praw lokatorów?

Zgodnie z ustawą najemca powinien utrzymywać mieszkanie w należytym porządku i nienaruszonym stanie. To samo tyczy się stref wspólnych, które znajdują się w budynku. Jeżeli jednak lokator nie stosuje się do powyższych zasad, wówczas właściciel może uniemożliwić osobom uciążliwym korzystanie z jego własności.

Pierwszym krokiem do zabezpieczenia sobie późniejszej drogi do egzekwowania zasad jest sporządzenie protokołu odbioru lokalu. Umieszcza się w nim informacje techniczne oraz porządkowe, a także stan zużycia poszczególnych elementów mieszkania. Dokument podpisany już na samym początku zawarcia umowy najmu daje nam większe szanse na wyegzekwowanie zapłaty zaległych rachunków oraz jest gwarancją opuszczenia mieszkania przez najemcę, gdy nie wywiązuje się z warunków umowy.

jak pozbyć się uciążliwego najemcy

Wypowiedzenie umowy najmu jest możliwe jedynie w formie pisemnej. Właściciel musi taki dokument sporządzić miesiąc wcześniej, ponieważ uciążliwego lokatora obowiązuje okres wypowiedzenia zawarty w umowie. Jeśli lokator korzysta z lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas można rozpocząć proces eksmisji. Kolejnym powodem, dla którego można wypowiedzieć umowę najmu, jest zaleganie z płatnością czynszu. Taka zaległość musi równoważyć przynajmniej trzy pełne okresy płatności. Nie wolno również podnajmować przestrzeni innym lokatorom, ponieważ grozi to konsekwencjami prawnymi. Samo wypowiedzenie niestety nie zawsze przynosi oczekiwane skutki, ponieważ często osoba, która mieszka, nie zamierza opuścić lokalu.

Jakie są prawa lokatora w przypadku najmu okazjonalnego?

W przypadku lokalu wynajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego najemca może być spokojny, jeśli zamierza korzystać z przestrzeni zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie wchodzą więc w grę sytuacje, w których osoba nie płaci czynszu, czy dewastuje lub zaniedbuje mieszkanie. Umowa najmu okazjonalnego musi jednak zawierać oświadczenie najemcy, że ma się, gdzie przeprowadzić w przypadku niewywiązania się z warunków umowy. Musi wiec wykazać lokal zastępczy i podać jego adres. Najemca musi też złożyć dobrowolne oświadczenie, że w przypadku niewywiązania się z warunków umowy najmu okazjonalnego, dobrowolnie podda się egzekucji.

Do jakich działań może uciekać się właściciel mieszkania w przypadku uciążliwego lokatora?

Zakres działań właściciela względem wynajmowanego mieszkania jest bardzo ograniczony. Wszystkie jego poczynania muszą być zgodne z prawem oraz ustawą o ochronie praw lokatorskich, która wielokrotnie działa na jego niekorzyść. Wypowiedzenie umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy najemca poważnie narusza warunki korzystania z lokalu. Nie zawsze jest jednak skuteczne. Nie ma możliwości, aby właściciel wymieniał lokatorom zamki w drzwiach, czy odcinał dostęp do mediów, jeśli występują zaległości w płatnościach. Jak zatem pozbyć się uciążliwego lokatora, aby działać w zgodzie z literą prawa? Najlepszym rozwiązaniem będzie zrobić to poprzez umowę najmu okazjonalnego.

Jak zabezpieczyć się przed uciążliwym lokatorem?

Najlepszym sposobem przedstawianym w ustawie jest przejście na najem okazjonalny. Wówczas właściciel będzie wymagał dodatkowych dokumentów, które zabezpieczą go przed niegodnymi zaufania najemcami. Wszelkie konieczne oświadczenia muszą być spisane w formie aktu notarialnego. Zgodnie z nimi najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia lokalu. Dodatkowo zobowiązuje się również do wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu. Istotne jest również uiszczenie bieżących należności.

kłótnia z najemcą

Jak legalnie pozbyć się kłopotliwego lokatora?

Jak wyrzucić lokatora, który sprawia problemy? Zadanie nie jest niestety proste. Najemcy, którzy nie płacą czynszu, w wielu przypadkach nie spotykają się z żadną karą. Dokumenty, których znajomość może przydać się w walce z nieuczciwymi lokatorami to przede wszystkim ustawa o ochronie praw lokatorskich, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Wśród tych informacji są jasno określone obowiązki każdej ze stron umowy. Definiuje ona wypowiedzenie umowy najmu i określa sytuacje, w których jest ono skuteczne.

Czym jest umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego to dokument, który zabezpiecza właściciela przed uciążliwymi lokatorami. Są to osoby, które zalegają z płatnościami oraz demolują przestrzeń lub prowadzą do jej zniszczenia. Wymaga ona sporządzenia dokumentu, jakim jest akt notarialny oraz różnego rodzaju oświadczeń ze strony najemcy. Na najemcy spoczywa również obowiązek zapewnienia sobie lokalu socjalnego, który będzie mieszkaniem zastępczym.

Kogo nie można wyrzucić z mieszkania?

- kobiet w ciąży

- osób niepełnoletnich

- osób obłożnie chorych lub ubezwłasnowolnionych

- emerytów i rencistów

- osób bezrobotnych

Polecane artykuły